แดรี่ฟาร์ม จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ปันใจให้น้อง ปี 60

No Tags | กิจกรรม

แดรี่ฟาร์ม  จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ปันใจให้น้อง ปี 60 โดยได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่  และ นำ นมอัดเม็ดแดรี่ฟาร์ม มอบให้กับน้องๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับน้องๆ  เมื่อวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560


No Comments

Comments are closed.