แดรี่ฟาร์ม ร่วมงานเปิดตัว ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC)

No Tags | กิจกรรม

แดรี่ฟาร์ม ร่วมงานเปิดตัว ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center: TSTC)  ตั้งอยู่ ณ เมืองโฝซาน มณฑลกวางตุ้ง บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยไฮไลต์ที่สำคัญของศูนย์ TSTC ได้แก่ นิทรรศการสินค้าที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark (T/mark) โดยเป็นการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีแบรนด์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Thai Brand Heroes) โดยในส่วนนิทรรศการยังรวบรวมตัวอย่างสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในบ้าน ของตกแต่ง และสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้รับตรา T mark จัดแสดงอีกกว่า 30 แบรนด์โดย แดรี่ฟาร์ม ได้รับเกียติให้นำสินค้า ไปจัแสดงและจำหน่าย ในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ TSTC ได้เปิดตัวอย่างอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน กันยายน 2560


No Comments

Comments are closed.